تاریخ : شنبه ۱۳۹۰/۰۸/۲۱
نویسنده : رها

به گزارش خبر نگار خنجین دیلی صبح امروز گروهی 35نفره از دانش اموزان مجتمع شهید یوسفی شهر خنجین به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند.یوسفی مدیر مجتمع اموزشی شهید یوسفی شهر خنجین در این باره به خبرنگار خنجین دیلی اشاره کردند که این اردو ی چهار روزه با هدف اشنایی هرچه بیشتر دانش اموزان با زمان جنگ تحمیلی ودیدو بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور می باشد.


آخرین مطالب